1 Mayıs 2012 Salı

Adnan Şahin Kaliteli İnsan, Kaliteli Ürün

Adnan Şahin Petlas Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Şahin, şirket olarak toplam kaliteye büyük önem verdiklerini belirterek, "İnsana yatırım yapıyoruz, çünkü kaliteli insan kaliteli ürün üretir" diyor. Petlas Genel Müdürü ve Yönelim Kurulu Başkanı Adnan Şahin 2001 yılından pek umutlu olmadığım ve 2000 yılının etkilerinin iş dünyasını etkileyeceğini belirterek,”Ancak biz yönetim anlayışımız gereği insana yatırım yapmayı ve projelerimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi. Şahin, yeni yılda dünyanın en büyük fir¬malarına fason lastik üretmek için imza attık 2000 yılında yaptığımız üretimi iki katına çıkaracağız," şeklinde konuştu. 2001 yılında yönetim anlayışınızda bir değişiklik

adnan şahin

oldu mu? Yönetimdeki hiyerarşik yapıyı asgariye indiriyoruz. Daha çabuk karar verebilmek için yeni bir yapılanma adnan şahin içindeyiz ve paralel organizasyona geçiy¬oruz. Üretimi de ikiye böldük. Tüm birimlerimiz maliyet ve kar merkezleri olarak çalışacak¬lar. Birbirlerinin müşterileri olacaklar. Eğitimleriniz nedir? Kaliteli insanlarla çalışmayı prensip edindik. Üretimde kaliteyi artırmanın yolu kaliteli insanlarla çalışmaktan geçer. Bu nedenle eğilime son derece önem vermekteyiz. 2001 yılında da toplam kalite anlayışına yönelik eğitim çalışmalarımızı daha da arttırıyoruz. Hatta bu eğitimleri bayilerimize kadar yaydık. Eğitimlerimizi dahi 5 yıldızlı otellerin seminer sahalarında yaptık. Kaliteyi topyekün ele alıyoruz. Kalite çemberleri oluşturuyoruz. Üst düzey yönetici olarak bu konuya ben öncülük ediyorum. Kalite ekibimiz direk olarak genel müdüre bağlıdır. Bu da arkadaşları motive etmektedir. Üst düzey kaliteyi önem vermezse alttakiler hiç vermez. Bu nedenle ekibimizi uluslararası kalite toplantılarına dahi gön¬deriyoruz Bu işleri biz yalnız, şirkette değil, tüm Kırşehir böl¬gesinde yapıyoruz. İlçenin sanayicisi, iş adamı ve vatandaşının da seminerlerden yararlanmasını istiyoruz. Misyonunuzu açar adnan şahin şair mısınız? Öncelikle savunma sanayine katkıda bulunmak. Ardından uluslararası bir marka olmak ve milli karakterimizi kay¬betmeden topluma, çevreye saygılı bir üretim yapmaktır. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak gibi bir de misyon yüklendik.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder